Geschiedenis van de Dartsport


De dartsport is om verschillende reden een unieke sport: de materialen die benodigd zijn om te kunnen darten zijn goedkoop, er is relatief weinig ruimte nodig om de sport te beoefenen en speciale kleding is geen vereiste. Leeftijd, geslacht, lengte of geestelijke ontwikkeling zijn nauwelijks van enige invloed op de kwaliteiten van een darter. Deze factoren maken darts tot de aantrekkelijke en populaire sport zoals die vandaag de dag gespeeld wordt.
Darts is een eeuwen oud spel. Wanneer de sport precies ontstaan is, valt moeilijk te achterhalen. Speculaties omtrent de sport vertellen dat de sport begonnen is in tijden dat soldaten tussen de veldslagen door ter tijdverdrijf wedstrijden hielden met korte speren op de omgekeerde bodems van wijntonnen. Na wijnvaten werd er gegooid op doorgezaagde boomstamschijven. De jaartalringen in de schijven werden onderverdeeld voor puntentelling. In de wintermaanden werd de sport noodgedwongen binnen gehouden het geen tot gevolg had dat men de kleine speren vervangen moest door darts en werden er nieuwe regelgevingen voor het beoefen van de binnen-sport uitgedacht. Naarmate het spel zich verder ontwikkelde begonnen de rijkere lagen van de bevolking ook interesse te tonen in darts.
Zo staat er geschreven dat in 1530 Hendrik VIII van zijn tweede vrouw Anne Boleyn een kostbaar versierde Biscayan dartset geschonken kreeg.Er wordt in vele dartboeken geschreven dat Engelse kolonisten tijdens de overtocht op het zeilschip de Mayflower naar Amerika in 1620 als tijdverdrijf darten op omgekeerde wijnvaten. Mogelijk is dit een fout die telkens weer in de boeken opduikt daar de darts die volgens het logboek op de Mayflower meegenomen werden darts voor kruisbogen waren.
Mayflower


Het dartbord kreeg met zijn huidige vorm rond 1900. De nummering 20-1-18-4-6-10-15-etc heet het London-dartbord of Clock-bord. De ene geschiedschrijver verteld dat in 1896 de 44 jarige Engelse timmerman uit Lancaster Jack Bury de nummering ontwierp. Weer een andere bron vermeld dat het een timmerman genaamd Brian Gamlin uit Lancashire was die het bord ontwierp. Volgens de dartshostoricus Marc van den Avond uit België heeft Bury niets met dee nummering te maken, Gamlin wel: volgens Van den Avond heeft Gamlin samen met 4 makkers de nummering ontworpen, alleen Gamlin liet er pattent op vastleggen. Darts had in die tijd ook al bekendheid buiten het Britse koninkrijk. In 1906 ontwikkelde een Hongaarse ingenieur de eerste metalen barrel.

De standaardisatie voor de worp afstand is ook in die tijd bepaald. Er wordt verteld dat deze afstand werd uitgemeten door 3 kratjes van het biermerk Hockey & Sons (bierbrouwer in zuidwest Engeland) in de lengte tegen elkaar gezet werden. De kratjes waren 3 feet lang waardoor de totale lengte van het bord tot aan de werplijn op 9 feet kwam. Toen de maat van het kratje echter wijzigde van 3 feet in 2 feet werd er bepaald dat de afstand van 4 kratjes, 8 feet dus. Door invoering van deze maatstaf van bierbrouwer kratjes komt dan ook de uitspraak: 'toing the hockey' (tenen tegen de hockey). De afstandslijn wordt heden ten dage nog wel eens hockey genoemd, refererend aan de kratjesafstand aan begin van de 20ste eeuw.
De ontwikkeling van het georganiseerd darten:

In 1908 werd er een beslissing genomen door de magistraten in Leeds, Engeland, dat darts een als erkende sport werd beschouwd en niet meer als kansspel. Kansspelen waren toendertijd verboden in publieke huizen (pubs). Een kroegbaas genaamd 'Foot' Anakin werd beschuldigd van het organiseren van illegale kansspelen in zijn horeca gelegenheid. Foot bracht echter ter verweer dat darts geen kansspel was, en vroeg de rechter waarvoor hij verschijnen moest permissie een dartbord in de rechtszaal op te hangen. Foot Anakin wierp drie darts in de 20 en vroeg aan de rechters hetzelfde te doen. De uitdaging werd aangenomen en geen der magistraten lukte hetzelfde te gooien, waarmee aangetoond werd darts een sport van oefening was en geen kansspel waardoor de zaak nietig verklaard werd.


De jaren hiernaar werd darts in de Britse pubs steeds populairder en tegen de Tweede Wereld Oorlog hadden vele pubs eigen teams en werden er regelmatig wedstrijden tussen de pubs georganiseerd.
De eerste belangrijke stap in het internationaal maken van de dartsport werd gedaan door de Britse zondagskrant 'News of the World', die een toernooi uitschreef in 1927. In eerste instantie beperkte het toernooi zich in het gebied in en rondom Londen, maar desalniettemin trok het evenement grote aantalen deelnemers en doordat het met succes werd gehouden groeide het evenement na de Eerste Wereld Oorlog uit tot een nationale competitie.
Voor het promoten van de dartsport gaat de meeste lof uit naar 'The News of the World' en naar de National Darts Association van Engeland (NDA), die in 1954 opgericht werd, voor hun bijdragen in het creëren van zowel een internationaal forum voor de sport en het vaststellen van de acceptabele basisregels zoals die momenteel bekend zijn.

De NDA zorgde ervoor dat diverse gewestelijke en Londense dartgroepen samen in competitieverband gingen gooien en de eerste officiële nationale competitie werd in 1957 door deze organisatie uitgeschreven.
De British Darts Organisation (BDO) werd in 1973 door Olly Croft opgericht, en coördineerde het geheel van gewestelijke competities en kort daarna ook de eerste internationale dart evenementen. De eerste taak van de BDO was destijds het binnen halen van sponsoren en het organiseren van speciale evenementen voor de BBC televisie. In 1978 organiseerde de BDO de eerste Embassy World Professional Championship. De Embassy is weliswaar niet het officiële wereldkampioenschap, maar heeft wel een hoger aanzien dan de WK. Het toernooi kent de grootste prijzenpot en de media besteedt aan de Embassy veel meer aandacht dan aan het officiële wereldkampioenschap. Wist u dat voordat Raymond van Barneveld als eerste Nederlander in 1998 de Embassy op zijn naam schreef, en darts in Nederland een ware hype onderging, in 1995 Roland Scholten reeds officieel Wereldkampioen Darts was?
In 1976 was de BDO de stuwende kracht in het opzetten van de World Darts Federantion (WDF), die gevormd werd door afgevaardigden uit 15 landen met als doelstelling de dartsport wereldwijd te gaan promoten en in goede banen te leiden.
Een van de beslissingen die deze wereldbond opstelde was de werpafstand van 2.37 meter. Verder regelt deze organisatie dat sinds 1977 elke twee jaar een officieel wereldkampioenschap darts wordt gehouden. Tegenwoordig zijn er 49 landen van 6 verschillende werelddelen aangesloten bij de WDF.
Andere internationale evenementen die door de WDF worden georganiseerd zijn:
De Asia Cup, toegankelijk voor alle Aziatische leden van de WDF;
De Europe Cup, toegankelijk voor alle Europese leden van de WDF;
De Pacific Cup, toegankelijk voor alle rondom de Stille Oceaan die aangesloten zijn bij de WDF (waaronder de V.S. en Australië)

 
(bron: www.dartsite.nl)

 

Terug