Nieuws


04/07/2016 12:27:00
FDD nieuws: wisseling van de wacht...

[door: red]

Op de website van de FDD was onderstaande redactionele stuk te vinden afgelopen weekend. Wij als DVU willen hierbij ook alle vrijwillegers die ermee stoppen bedanken voor hun inzet!

In het bijzonder bedanken we Harry Bakker! Hij was jarenlang het vaste aanspreekpunt en een rots in de branding. Nomaals hartelijk dank, en opvolgers veel succes!

---
Woensdag 15 juni 2016 stond de ALV van de FDD op het programma. Voor deze vergadering waren de notulen van de vorige vergadering plus de agenda voor deze vergadering naar de meeste leden per e-mail toegestuurd.

Op de ALV waren diverse leden aanwezig vanuit de verschillende divisies. Op de agenda stond o.a. dat Harry Bakker zijn werkzaamheden als Penningmeester & Wedstrijdleider naast zich neer zou leggen. Tevens was de functie voor Secretaris vacant en werden er nieuwe algemene leden gezocht.

Voor de genoemde functies waren aanmeldingen binnen gekomen. Tijdens de stemming werden de nieuwe bestuursleden van harte welkom geheten.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter : Jaap van Hoven
Secretaris : Ronny Prins
Penningmeester : Robin Draaisma
Wedstrijdleider : Robin Draaisma
Algemeen Lid : John van WIlpen
Algemeen Lid : Remco Gaasenbeek
Algemeen Lid : Tom van der Meulen

Het bestuur is nu weer voltallig en wil alle leden die de afgelopen jaren hun tomeloze inzet hebben getoond dan ook heel hartelijk danken hiervoor! Zonder hen, was de FDD niet zoals deze er nu is. De aftredende bestuursleden hebben, als kleine blijk van waardering, een bloemetje gekregen.

Uiteraard zijn er meerdere dingen tijdens deze ALV besproken. Deze zullen z.s.m. als notulen op de website terecht komen.Terug