Hier vindt u de huis- en gedragsregels die gelden binnen ons clubgebouw

 


 

Huis- en gedragsregels

Enerzijds om onszelf in te dekken en anderzijds om het leuk te houden hebben we een aantal regels opgesteld. We willen iedereen vragen zich hier zo veel mogelijk aan te houden.

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank en of etenswaar te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

2. Het is niet toegestaan om in het clubgebouw gekochte alcoholhoudende drank elders
te nuttigen dan in het clubgebouw of op het terras.

3. Overmatig alcoholgebruik en het gebruik van drugs wordt niet geaccepteerd.

4. Er mag geen glaswerk mee naar buiten worden genomen. Wil men toch buiten iets nuttigen dan dient u de barmedewerker te vragen om dit in plastic of kartonnen bekers te tappen c.q schenken.

5. Er wordt geen alcohol geschonken aan:

a) Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

b) Personen beneden de 16 jaar

6. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan zal de verstrekking
van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours en meters bier, zijn in het clubgebouw niet toegestaan.

8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van
alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

9. U wordt verzocht na afloop uw vuile kopjes en of glazen op de bar en de plastic bekertjes en snack afval in de afvalbakken te deponeren, de barvrijwilliger is u zeer erkentelijk.

10. Het is niet toegestaan om op de muren en ramen te schrijven.

11. Het is niet toegestaan te roken tijdens het schrijven van een wedstrijd, en of gooien van een wedstrijd.

12. Bestuur en of vereniging zijn niet aansprakelijk bij verliezen en of schade aan persoonlijke eigendommen.

13. Aanwijzingen van personeel of huisregels dienen te worden opgevolgd. Bij ernstige misdragingen van welk aard ook zal men u verzoeken het clubgebouw te verlaten. Bij weigering zal de politie om assistentie worden gevraagd.

14. Al waar deze huisregels niet in voorzien beslist het bestuur.